Bezpieczne i bezbolesne usuwanie zębów

W przychodni specjalistycznej KRASMED przyświeca zasada, iż usunięcie zębów jest ostatecznością i wykonujemy je tylko wtedy, gdy wyczerpały się inne alternatywne możliwości leczenia. Jednak gdy standardowe leczenie – leczenie endodontyczne – nie przynosi spodziewanych efektów, konieczna jest interwencja chirurgiczna.
Lekarze pracujący w gabinecie są wyśmienitymi chirurgami, którzy wykonują zabiegi chirurgiczne z niezwykłą precyzją, co pozwala pacjentowi na szybki powrót do zdrowia.

Najczęściej wykonywanymi zabiegami są resekcje i hemisekcje.

Resekcja zęba polega na odcięciu i usunięciu wierzchołka korzenia oraz zmienionej tkanki w celu stworzenia warunków do prawidłowej odnowy ubytku kostnego.

Hemisekcja zęba jest zabiegiem zachowawczo-chirurgicznym, którego celem jest uratowanie, a więc pozostawienie chociaż połowy zęba, jeśli niemożliwe jest prawidłowe przelączenie endodontyczne całego zęba. Zabieg polega na przeprowadzeniu leczenia kanałowego jednego korzenia, a następnie po przecięciu i usunięciu części (połowy) zęba, która nie nadaje się do leczenia, wykorzystanie protetyczne pozostawionej części zęba.

Biomateriały

W chirurgii stomatologicznej istnieje szereg wskazań do stosowania biomateriałów kościozastępczych w związku z niewystarczającą ilością kości. Zabiegi takie prowadzą do odbudowy ubytków struktury kostnej i znajdują zastosowanie w mikrochirurgii, chirurgii przyzębia oraz implantologii.
Substytut kości Bio-Oss umożliwia odbudowanie naturalnej tkanki kostnej. Membrana kolagenowa Bio-Gide będąc naturalną barierą ochronną, wspomaga jej stabilną odbudowę.
Zabiegi te z zastosowaniem materiałów kościotwórczych zwane są GBR (Guide Bone Regeneration), czyli sterowana regeneracja kości.
Na podstawie wieloletnich badań stwierdzono, że te materiały są najlepszymi i najskuteczniejszymi substytutami kości i jednocześnie całkowicie bezpiecznymi do stosowania.