Dziedzina ta zajmuje się odtwarzaniem pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich znacznym uszkodzeniu. Przy odtwarzaniu prawidłowego układu zębów wykorzystujemy uzupełnienia protetyczne. W zależności od rodzaju i ilości ubytków mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych).

Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe, lub acetalowe, a do stałych m.in. uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej-bardziej estetyczne). Protetyka zajmuje się uzupełnieniem brakujących zębów w jamie ustnej. Ma ona na celu poprawę funkcji żucia i estetyki zniszczonych zębów. W zależności od potrzeby możemy zastosować różne metody odtworzenia brakujących zębów. Mogą to być uzupełnienia stałe lub wyjmowane.

Uzupełnienia stałe:

Korony i mosty na podbudowie z metalu lub pełnoceramiczne
Implanty

Uzupełnienia wyjmowane:

Protezy oparte na koronach teleskopowych
Protezy z zastosowaniem kosmetycznych elementów retencyjnych, czyli różnego rodzaju rygli, zasuw i zatrzasków
Protezy elastyczne

Zaraz po usunięciu zębów lub po pierwszej wizycie pacjent na czas wykonania uzupełnienia końcowego przez laboratorium otrzymuje w gabinecie uzupełnienie tymczasowe, które zapewnia mu funkcjonalność i estetykę do dnia oddania pracy końcowej. Wychodząc naprzeciw problemom pacjentów oferujemy wszystkie możliwe, dostępne na świecie i sprawdzone rozwiązania protetyczne które, sprostają zarówno wymaganiom estetycznym jak i funkcjonalnym.