Tomograf komputerowy stosowany w naszej przychodni obrazuje stan jamy ustnej pacjenta w jakości zdjęcia 3D. Precyzyjne zaplanowanie wszczepienia implantów czy zabiegów chirurgicznych jest gwarancją prawidłowo przeprowadzonego zabiegu stomatologicznego.

Tomograf komputerowy jest niezwykle przydatny np. w leczeniu implantologicznym. Umożliwia wykonanie precyzyjnych zdjęć w jakości obrazów 3D, minimalizując jednocześnie dawkę promieniowania na którą narażony jest pacjent. Lekarz na podstawie wykonanego tomografu komputerowego dysponuje trójwymiarowym obrazem kości pacjenta